Chichilnisky to speak at United States Energy Association